5494980

สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ

“การดูด้วยตา ฟังด้วยหู ดมด้วยจมูก ลิ้มรสด้วยลิ้น สัมผัสทางผิวหนัง การรู้สึกด้วยจิตใจนี่ จะต้องมีสติมาทันเวลาที่มีการกระทบ จะได้ไม่ต้องไป หลงรัก หลงเกลียด ให้เป็นทุกข์”

คอลัมน์ คำพระ

พุทธทาส

Comments Are Closed!!!

แนะนำเว็บไซต์

เห็นเขาบอกว่าที่นี่เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดี