7567894

ทำบุญเพื่อลดความเห็นแก่ตัว

“การทำบุญที่แท้ ก็เพื่อลดความเห็นแก่ตัว อย่าให้เป็นการทำบุญเพื่อจะเพิ่มความเห็นแก่ตัว ทำบุญเอาหน้า ทำบุญแลกเอาสวรรค์ ทำบุญอย่างนี้ มันเพิ่มความเห็นแก่ตัว”

คอลัมน์ คำพระ
พุทธทาส

Comments Are Closed!!!

แนะนำเว็บไซต์

เห็นเขาบอกว่าที่นี่เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดี